kūrybossala ©

Built with Berta.me

  1. SKULPTŪRA

    Tai tūrinių objektų lipdymo studijos. Užsiėmimų metu sieksime pažinti klasikinio lipdymo pagrindus. Lipdydami klasikinius, antikinius modelius, išmoksime apčiuopiamai perteikti veido detalių charakteristikas bei pagrindinius bruožus. Vadovaudamiesi žmogaus simetrijos, proporcijų sistemomis ir anatomijos pažinimu, lavinsime individualius Jūsų erdvinio-tūrinio pajutimo ypatumus.